🌦⛈🌧ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ🌧⛈🌦 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ੍ਪਾ ਕਰਨ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾਂ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ:- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ।

15 July 2016

 

CONTINUE READING