Hukamnama Siri Darbar Sahib, Amritsar, Date 7 August-2016 Ang 684

6 August 2016

AMRITVELE DA HUKAMNAMA SRI DARBAR SAHIB, SRI AMRITSAR, ANG 684, 07-Aug-2016ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥   ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਈ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥   ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ   ॥੧॥   ਜੀਵਨਾ ਹਰਿ ਜੀਵਨਾ ॥   ਜੀਵਨੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥   ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਬਸਤ੍ਰ ਓਢਾਏ ॥   ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੨॥धनासरी महला ५ ॥   त्रिपति भई सचु भोजनु खाइआ ॥   मनि तनि रसना नामु ...

CONTINUE READING